Nóta Faisnéise SD 0001/2021: Bearta forlíontacha breise chun infhaighteacht múinteoirí ionaid do bhunscoileanna aitheanta a mhéadú

An Foras Pátrúnachta / Ciorcaláin / Nóta Faisnéise SD 0001/2021: Bearta forlíontacha breise chun infhaighteacht múinteoirí ionaid do bhunscoileanna aitheanta a mhéadú

Chuig: Údaráis Bhainistíochta Bunscoileanna Aitheanta, Scoileanna Speisialta, agus Príomhoifigigh Feidhmiúcháin na mBord Oideachais agus Oiliúna.

Tá an nóta seo mar bhreis ar na bearta a cuireadh i bhfeidhm agus a fógraíodh ar an 1 Samhain chun cuidiú le hinfhaighteacht bunmhúinteoirí ionaid a mhéadú.

Is mar thoradh ar theagmháil leanúnach idir an Roinn Oideachais agus na páirtithe leasmhara san oideachais maidir le ceisteanna a ardaíodh faoin deacracht a bhaineann le teacht ar mhúinteoirí ionaid do neamhláithreacht múinteoirí ag an am seo.

Cuireadh na socruithe breise sealadacha seo i bhfheidhm i gcomhthéacs COVID-19 chun cuidiú le hinfhaighteacht múinteoirí ionaid go dtí an briseadh lár téarma i mí Feabhra, nuair a dhéanfar athbhreithniú orthu

Léigh tuilleadh anseo…