Fíricí AFP

Foras Horizontal Panel with organge cropped

Is é an Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge, ag an gcéad agus ag an dara leibhéal.

Tá 62 bunscoil agus 5 mheánscoil faoi phátrúnacht an Fhorais. Tá liosta de na scoileanna ar fáil ar ‘Ár Scoileanna’.

Freastalaíonn breis agus 12,000 dalta ar scoileanna atá faoi phátrúnacht an Fhorais.
Tá breis agus 500 duine fostaithe i scoileanna atá faoi phátrúnacht an Fhorais.
Tá breis agus 500 duine ag obair go deonach ar ár mBoird Bhainistíochta.

Aicme Chreidimh na mBunscoileanna:
  • 35 Caitliceach
  • 13 Ilchreidmheach
  • 14 Idirchreidmheach
  • Aicme Chreidimh na Meánscoileanna:
  • 2 Caitliceach
  • 2 Ilchreidmheach
  • 1 Idirchreidmheach
  • Back to Top