Eolas do na Meáin

An Foras Pátrúnachta / News & Media / Eolas do na Meáin

Foras Horizontal Panel with organge cropped

Eolas do na Meáin

Is é an Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tá 65 bunscoil agus 6 mheánscoil faoi phátrúnacht an Fhorais. Tá liosta de na scoileanna ar fáil faoin gcnaipe ‘Scoileanna’. Tá staitisticí ar chomhdhéanamh an phobail inár scoileanna ar fáil anseo.

Freastalaíonn breis agus 15,000 dalta ar scoileanna atá faoi phátrúnacht an Fhorais.
Tá breis agus 800 duine fostaithe i scoileanna atá faoi phátrúnacht an Fhorais.
Tá breis agus 600 duine ag obair go deonach ar ár mBoird Bhainistíochta.

Is scoileanna lán-Ghaeilge comhoideachasúla atá inár scoileanna go léir ach tá rogha éiteas ar fáil; Ilchreidmheach, Idirchreidmheach agus Caitliceach.

Brúigh anseo chun an lógó a íoslódáil.

Cuirimid fáilte roimh cheisteanna agus cuiridh ó na meáin. Bí i dteagmháil le Cormac ar 01-6294110 nó cormac@foras.ie

Back to Top