Achmhainní/Meánleibhéal

Meánleibhéal

Teimpléid ar pholasaithe an mheánleibhéil

Polasaithe Reachtaíochta

Polasaí le hathbhreithniú XXXX

Polasaithe a bhaineann le Tacaíocht do Dhaltaí

Polasaí le hathbhreithniú XXXX

Polasaithe a bhaineann le Tacaíocht don Fhoireann

Polasaí le hathbhreithniú XXXX

Cleachtais Reatha

Polasaí le hathbhreithniú XXXX

Polasaithe Eile

Nuacht is déanaí

Meánleibhéal
Foilsiú Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí

Foilsiú Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí

Foilsiú Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna & Iar-bhunscoileanna  Is é príomhchuspóir an chiorcláin seo ná comhairle a chur ar fáil d’údaráis bhainistíochta scoile go bhfuil na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus...

Léigh Tuilleadh
Dianchúrsa Gaeilge & Ceardlanna Ábhair COGG

Dianchúrsa Gaeilge & Ceardlanna Ábhair COGG

Dianchúrsa Gaeilge & Ceardlanna Ábhair COGG 14-18 Lúnasa 2023 A Phríomhoidí agus a mhúinteoirí, a chairde, Bheimis faoi chomaoin mhór agaibh dá bhféadfadh sibh an t-eolas seo faoin Dianchúrsa Gaeilge agus Ceardlanna Ábhair a scaipeadh ar bhur bhfoireann.  Is deis...

Léigh Tuilleadh
Oide

Oide

Cad is ‘Oide’ ann? Is seirbhís tacaíochta nua de chuid na Roinne Oideachais do scoileanna í Oide, a bunaíodh ó chomhtháthú ceithre sheirbhís tacaíochta atá ann cheana féin, an Lárionad um Cheannaireacht Scoile, an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, an Clár Náisiúnta...

Léigh Tuilleadh