Achmhainní/Meánleibhéal

Meánleibhéal

Teimpléid ar pholasaithe an mheánleibhéil

Polasaithe Reachtaíochta

Polasaí le hathbhreithniú XXXX

Polasaithe a bhaineann le Tacaíocht do Dhaltaí

Polasaí le hathbhreithniú XXXX

Polasaithe a bhaineann le Tacaíocht don Fhoireann

Polasaí le hathbhreithniú XXXX

Cleachtais Reatha

Polasaí le hathbhreithniú XXXX

Polasaithe Eile

Nuacht is déanaí

Meánleibhéal
Uasdátú ón gCigireacht 2023/2024

Uasdátú ón gCigireacht 2023/2024

"A phríomhoide, a mhúinteoirí, a chúntóirí riachtanas speisialta agus a bhaill de phobal na scoile, Tá an scoilbhliain nua faoi lán seoil agus, ag an bpointe seo, ba mhaith liom roinnt nuashonruithe a roinnt faoi obair na Cigireachta le scoileanna le linn na...

Léigh Tuilleadh
Foilsiú Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí

Foilsiú Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí

Foilsiú Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna & Iar-bhunscoileanna  Is é príomhchuspóir an chiorcláin seo ná comhairle a chur ar fáil d’údaráis bhainistíochta scoile go bhfuil na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus...

Léigh Tuilleadh