MEABHRÚ: Comhairliúchán Bunscoile

Jill Mc Mahon

05/06/2024

Nuacht ar Fad

Tá trí lá fágtha go dtí go mbeidh deireadh leis an gcomhairliúchán maidir le curaclam athfhorbartha na bunscoile.

Déan cinnte do thuairimí a chur in iúl faoin spriocdháta ar an 7 Meitheamh.

Tuilleadh eolais ar fáil anseo: https://ncca.ie/ga/bunscoil/bunfhorbairti/curaclam-na-bunscoile-a-athbhreithniu-agus-a-athfhorbairt/comhairliuchan-2024/