Maoiniú Caipitíochta COVID-19 le haghaidh Théarma 3 – 2021/2022

An Foras Pátrúnachta / Boird Bhainistíochta / Maoiniú Caipitíochta COVID-19 le haghaidh Théarma 3 – 2021/2022

Tá fógra eisithe ag an Roinn Oideachais do scoileanna go gcuirfear an Maoiniú Deontais Caipitíochta COVID-19 le haghaidh Théarma 3, scoilbhliain 2021/22 ar fáil faoi dheireadh mhí Aibreáin 2022.

Íoslódáil anseo

Treoir do Théarma 3 anseo