Lá mór na Gaeilge -15 Feabhra 2014.

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Lá mór na Gaeilge -15 Feabhra 2014.

Lá na Gaeilge (3)

Dé Sathairn, 15 Feabhra 2014 ag 2.00 i.n.

Tacaíonn An Foras Pátrúnachta le ‘Lá Mór na Gaeilge’ a bheidh ar siúl ar an 15 Feabhra 2014.

Tá pobal na Gaeilge agus Gaeltachta thuaidh theas ag iarraidh cothrom na féinne agus seirbhísí Stáit as Gaeilge don phobal atá ar chomhchaighdeán
agus ar chomhchéim leis na seirbhísí as Béarla, go háirithe sa Ghaeltacht.

Cuireadh dlús leis an bhfeachtas agus tugadh spreagadh dúinn tacaíocht an mhórphobail ar fud an oileáin a lorg dár gcearta mar gheall ar:

• fhógairt Sheáin Uí Chuirreáin, An Coimisinéir Teanga, go mbeidh sé ag éirí as oifig ar 24 Feabhra 2014 mar gheall ar easpa tacaíochta an Rialtais ó
dheas do chearta teanga phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge.

• thuairisc Chomhairle na hEorpa a foilsíodh ar 14 Eanáir 2014, áit a luaitear go bhfuil cosc á chur le fás agus cur chun cinn na Gaeilge i dTuaisceart.

Éireann mar thoradh ar dhearcadh naimhdeach i leith na teanga i Stormont, agus easpa thacaíochta dá húsáid sna cúirteanna agus san oideachas.

Is le gach duine an teanga agus creideann muid go gcaithfear an deis agus an ceart sin a thabhairt do na daoine a roghnaíonn í a úsáid.

Tacaigh leis an bhfeachtas – Tar Linn ar LÁ MÓR NA GAEILGE, 15 Feabhra 2014.