Coistí tuismitheoirí

Cumainn Tuismitheoirí inár scoileanna

“Tá an Cumann Tuismitheoirí thar barr! Más ag tiomsú airgid chun seid rothar a thógáil, ag bácáil cístí don oíche oscailte nó ag cabhrú le tionscnaimh scoile, déanann siad an t-úafás chun leas na scoile. Bailíonn siad tuistí le chéile tríd an gcoiste agus cuireann siad go mór le hatmaisféar pobail sa scoil.”

Sandra Ní Gharbháin, Príomhoide ar Ghaelscoil Cholmcille

 

Eolas tábhachtach & tacaíochtaí do Chumainn Tuismitheoirí

Tá treoir agus eolas tábhachtach sna tacaíochtaí seo a leanas do Chumainn Tuismitheoirí:

1. Tiomsú Airgid

Gliogáil ar an íomhá

2. Dúshlán a réiteach

Gliogáil ar an íomhá

3. Moltaí don Ghaeilge

Gliogáil ar an íomhá

Is eagraíocht státmhaoinithe é An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí atá ar fáil chun tacú le d’fhiosraithe. Féach: http://www.npc.ie/support

Coistí Creidimh

Bíonn coistí creidimh ann sna scoileanna ilchreidmheacha. Tá an leabhrán eolais seo a leanas curtha le chéile againn do thuismitheoirí agus do scoileanna chun dea-chleachtas a chur chun cinn.

Ilchreidmheachas

Gliogáil ar an íomhá

Back to Top