Ilteangachas

Dátheangachas

Séard atá i gceist le dátheangachas ná dhá theanga a bheith ar do thoil agat.

Bíonn inniúlacht cainte sa Bhéarla agus sa Ghaeilge ag páistí a fhreastalaíonn ar scoileanna an Fhorais.

Léiríonn an taighde atá déanta ar oideachas dátheangach:

  • Go n-éiríonn níos fearr go hacadúil leis na páistí a théann tríd an gcóras
  • Go mbíonn sé níos éasca orthu teangacha eile a fhoghlaim
  • Go mbaineann siad marcanna níos fearr amach sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic
  • Go mbíonn oscailteacht do chultúir eile acu.

Ilteangachas

Tá sé i gceist againn córas ‘CLIL’ a chur i bhfeidhm inár scoileanna, mar a dhéantar ar fud na hEorpa agus mar sin buntáistí breise a thabhairt do na daltaí inár scoileanna.

Teastaíonn lucht oibre le roinnt teangacha ar a dtoil acu, i gcomhthéacs na Breatimeachta ach go háirithe. Tá An Foras Pátrúnachta chun cinn in earnáil an oideachais ar an gceist seo ós rud é go bhfuil gach scoil s’againne cleachtaithe leis an tumoideachas. Ba mhór linn go raibh saineolaithe idirnáisiúnta Piet Van de Craen agus Inma Muñoa Barredo i láthair chun labhairt le muintir ár scoileanna agus iad ag cur síos ar chóras CLIL, córas atá an-rathúil ar an mór-roinn ó thaobh sealbhú teanga a chinntiú i roinnt teangacha le chéile.

Cuir i láthair

‘Multilingual Learning and the New Learning Paradigm. Why Multilingual Education is Innovative Education.’ leis an Dr Piet Van de Craen (Ollscoil Bhruiséil) ar fáil anseo.
‘Promoting the use of a minority language through multilingualism: The case of Ikastolas.’ le Inma Muñoa Barredo (Ikastolas, Tír na mBascach) ar fáil anseo.

Físean ar FCÁT

CLIL/FCÁT: An chéad chéim eile


Tá an leabhrán do scoileanna maidir le conas FCÁT a chur i bhfeidhm ar fáil ach brúigh ar an íomhá.

Back to Top