Ceisteanna Coitianta

grúpa le speech bubbles.cropped

Tuismitheoirí


“Is breá le mo pháiste an Ghaelscoil. Tá sí sona sásta sa scoil agus tá sé iontach í a chloisteáil ag labhairt Gaeilge lena cairde.”
– Anna, Tuismitheoir.

“Mar thuismitheoir, theastaigh uaim go mbeadh Gaeilge ag mo pháistí agus bhí aiféala orm i gcónaí nach raibh sí agam. Thaitin sé go mór liom a n-obair bhaile a dhéanamh leo. Ag breathnú siar air, ba é an cinneadh ab fhearr a rinne mé riamh do mo pháistí agus dá dtodhchaí.”
– Tomás tuismitheoir.

“Nuair a d’oscail an Ghaelscoil i mo cheantar, chuir mé mo bheirt páistí is óige ag an scoil Is é ceann de na cinntí is gearr a rinne mé riamh agus a bhfuil mé fíorbhródúil as mar thuismitheoir.”
– Deirdre, Tuismitheoir.

Iardhaltaí

“Fuair mé mo chuid Oideachais ag an mbun agus dara leibhéal trí mheán na Gaeilge, Anois tá mé ag staidéar in Ollscoil. Bhí buntáistí ollmhóra ann domsa agus is féidir liom dhá theanga a labhairt go líofa.”
– Sorcha, Mac Léinn Tríú Leibhéal, OÉ Má Nuad

“Bhí na baill foirne agus na daltaí ag an meánscoil ar fhreastail mé uirthi ann toisc go raibh siad ag iarraidh a bheith ann. Sár scoil a bhí ann le príomhoide den scoth!”
– Marcus, Mac Léinn Tríú Leibhéal, Coláiste na Tríonóide

“D’fhreastail mé ar scoil Bhéarla nuair a bhí mé 4 bliana d’aois ach nuair a bhog mo chlann go ceantar ina raibh Gaelscoil ann, thóg siad an deis sin mé a chur ann. D’fhreastail mé ar an naíonra, go dtí go raibh mé 5 bliana d’aois. Bhog mé ar aghaidh ansin go dtí an bhunscoil.

“Mhothaigh mé go raibh mé i mó ‘smarty pants’ ceart toisc go raibh níos mó Gaeilge agam ná a bhí ag na daoine fásta i mo shaol! Freastalaíonn páiste le mo chol ceathrar ar Ghaelscoil anois agus nuair a labhraím as Gaeilge léi lasann a haghaidh suas go hiomlán!

“Agus mé ag ullmhú don mheánscoil, thug mó Mhaim an rogha dom freastail ar mheánscoil Bhéarla, diúltaigh mé. Bhí mé ag iarradh leanúint ar aghaidh i nGaeilge. Bhí spiorad iontach i mo scoil, bhí ceoil ann í gcónaí is céilithe ó am go cheile agus mhothaigh me go raibh mé in áit fíor speisialta.

“Téim chuig an nGaeltacht fós sa samhradh le mo chairde, 5 bliana i ndiaidh a chéile, chun an craic a beith againn is an Ghaeilge a labhairt.”

– Sinéad, Mac Léinn Tríú Leibhéal, Scoil Gnó B.Á.C .

Back to Top