Buntáistí

buachaillí ag seinm ceoi croppedl

Buntáistí a bhaineann le tumoideachas

De réir an taighde ar oideachas dátheangach seo cuid de na torthaí do dhaltaí a théann tríd an córas:

  • Cruthú níos fearr go hacadúil (Gallagher & Hanna, 2002).
  • Níos éasca an tríú agus an ceathrú teanga a fhoghlaim (Cenoz & Valencia 1994).
  • Tuiscint agus oscailteacht do chultúir eile (Gallagher & Hanna, 2002).
  • Feabhas ar fheidhmiú chognaíochta sa gcruthaíocht agus sa gcumarsáid (Bialystok et al. 2005).
  • Scóir níor airde i mBéarla agus sa Mhata (Ionad Taighde Oideachais, 2011)
  • Feasacht ardaithe i leith féiniúlacht, cultúr agus tuiscint ar phobal (Baker, 2003)
  • Ardú i bhféinmhuinín (Baker, 2003)
  • Ardaíonn oideachas dá theangach feidhmiú acadúil, buanna cruthaitheacha agus féin mhuinín i ndaltaí (NMABE, 2006; Cummins, 2000)
  • Scileanna cumarsáide agus sóisialta feabhsaithe (Cummins, 2000)

 

Back to Top