Oiliúint/Ionad Foghlama

Oiliúint An Foras Pátrúnachta

Cuirtear oiliúint agus traenáil leanúnach ar siúl dár bpríomhoidí agus dár mbaill bhoird i rith na scoilbhliana.

Féach thíos acmhainní foghlama.

Féach Siar

Tá sleamhnáin, taifid is acmhainní ábhartha eile ó sheisiúin oiliúna ar fáil thíos:

Ag Ullmhú do Chruinnithe Boird

15 Meán Fómhair 2022

Faigh sleamhnáin an tseisiúin (PDF) anseo

Breathnaigh ar thaifead ar YouTube anseo

Sa seisiún eolais seo, clúdaíodh:

 • Ullmhúchán do chruinnithe
 • Cáipéisíocht do chruinnithe
 • Tuairisc an phríomhoide
 • Tuairisc an chisteora
 • Tuairisc aontaithe
 • Miontuairiscí – Cumadh &Scaipeadh
 • Ról an Rúnaí Taifead

Cumarsáid & Poiblíocht Scoile

29 Meán Fómhair 2022

Faigh sleamhnáin an tseisiúin (PDF) anseo

Breathnaigh ar thaifead ar YouTube anseo

Sa seisiún eolais seo, clúdaíodh:

 • Poiblíocht na scoile
 • Na hardáin shóisialta
 • SAMPLA: Ceangail Facebook & Instagram
 • Leanúnachas & minicíocht
 • SAMPLA: Postáil a sceidealú
 • Brandáil na Scoile
 • Cur in aithne le Canva
 • SAMPLA: Póstaer scoile

Sláinte & Sábháilteacht

13 Deireadh Fómhair 2022

Faigh sleamhnáin An Foras Pátrúnachta (PDF) anseo

Faigh sleamhnáin Chiarán Doyle (bunleibhéal) (PDF) anseo

Faigh sleamhnáin Chiarán Doyle (iar-bhunleibhéal) (PDF) anseo

Breathnaigh ar thaifead ar YouTube anseo

Sa seisiún eolais seo, clúdaíodh:

 • Forléargas ar na dualgais Sláinte agus Sábháilteachta 0:41
  • Lámhleabhair HSA & Treoirlínte 0:41
  • Sábháilteacht agus Sláinte a bhainistiú 2:15
  • Dualgais na mBord Bainistíochta 6:18
  • Dualgais fostaithe 7:07
 • Measúnú Riosca na Príomhghnéithe le hAoíchainteoir Ciarán Doyle ó Aston Lark/Allianz 14:16

Taifid

Cliceáil ar na híomhánna thíos le breathnú ar thaifid ar leith ó sheisiúin oiliúna:

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
PlayPause
previous arrow
next arrow

Nuacht is déanaí

Oiliúint
OILIÚINT: Seisiúin ag teacht Aib – Beal 2024

OILIÚINT: Seisiúin ag teacht Aib – Beal 2024

Tá clárúchán ar oscailt anois d'oiliúint do phríomhoidí agus do bhaill bhoird bhainistíochta. Cláraigh ag na naisc thíos:   24.04.2024, 07:00 i.n., Zoom (Boird Bhainistíochtaí) Cláraigh anseo 08.05.2024, 07:00 i.n., Zoom (Príomhoidí) Cláraigh anseo 15.05.24,...

Léigh Tuilleadh