Oíche eolais do thuismitheoirí – Gael-Choláiste nua i mBaile Brigín.

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / Oíche eolais do thuismitheoirí – Gael-Choláiste nua i mBaile Brigín.

Tugadh an t-eolas is déanaí faoin nGaelcholáiste nua i mBaile Brigín do thuismitheoirí ag oíche eolais a reáchtáladh le gairid.
Osclófar Coláiste Ghlór na Mara i bhfoirgneamh nua-thógtha ag deireadh mhí Lúnasa 2014.

Mhínigh Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta, go bhfuil bord bainistíochta á shocrú suas don scoil nua i láthair na huaire.
Cuirfear oiliúint leis an JMB ar fáil do na boird sa dhá Ghael-Choláiste nua, Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín agus Gaelcholáiste an Phiarsaigh i nDún Droma.

Is é ceann de na céad tograí a thabharfaidh an bord i mBaile Brigín faoi ná na polasaithe cuí a chur le chéile, polasaí iontrála san áireamh.
Bhí áthas an domhain ar Ó hEaghra leis an slua mór a bhí i láthair. Dar leis, léiríonn sé an suim agus an t-éileamh atá ar scoileanna atá faoi phátrúnacht an Fhorais.