Bord Bainistíochta

coiste cropped

An Bord Bainistíochta

Tá an Foras Pátrúnachta freagrach as ceapacháin Boird Bainistíochta na scoileanna. Is é príomhfheidhm an Bhoird Bainistíochta ná an scoil a bhainistiú ar son an phatrúin ar mhaithe leis na daltaí agus leis na tuismitheoirí agus chun cinntiú go gcuirfear oideachas cuí ar fáil do gach dalta, a bhfuil an Bord Bainistíochta freagrach as.

Príomhfheidhmeanna an Bhoird Bainistíochta:

 • An scoil a bhainistiú agus oideachas cuí a chur ar fáil do gach dalta
 • Feidhmiú de réir na reachtaíochta agus polasaithe
 • Éiteas/ Spiorad sainiúil na scoile a chosaint
 • Eolas agus comhairle a lorg ón bpatrún agus iontaobhaithe
 • A bheith freagrach don scoil agus airgead a úsáid go héifeachtach
 • Cuid de na dualgais eile:

 • Beidh an Bord freagrach don Phátrún as spiorad sainiúil na scoile a chosaint
 • Rachaidh sé i gcomhairle leis an bPátrún maidir le cinntí agus tograí de chuid an Bhoird
 • Beidh an Bord freagrach don Phátrún maidir le húsáid acmhainní na scoile agus as cuntais a sholáthar
 • Beidh an Bord freagrach as tuairisciú don Phátrún maidir le dul chun cinn an Bhoird agus na scoile
 • Déanfaidh an Bord Bainistíochta cinnte go bhforbraítear plean scoile i gcomhairle lena páirtithe leasmhara, an Pátrún san áireamh
 • Déanfaidh an Bord Bainistíochta cinnte go leantar na nósanna agus na cleachtais chuí maidir le fostú agus ceapachán i gcomhair leis an bPátrún
 • I riaradh na scoile, comhlíonfaidh an Bord Bainistíochta a dhualgais maidir le comhairliúchán agus cumarsáid le pobal na scoile,
  tuismitheoirí san áireamh
 • Back to Top