Liosta teagmhála

contact list cropped

Na 6 Ceanneagraíochtaí in Earnáil na Gaeilge

Déanann gach ceann de na sé cheanneagraíocht sainchúram ar leith de cheann amháin de sé réimse leathana oibre. Tá na ceanneagraíochtaí ag plé leis na réimsí sin ar fud an oileáin.

Gaelscoileanna Teo. – Gaeloideachas/Tumoideachas agus Réamhscolaíocht Lán-Ghaeilge

Gaelscoileanna Teo

Conradh na Gaeilge – Ardú Feasachta, Cosaint Teanga agus Ionadaíocht

Conradh na Gaeilge

Gael Linn – Oideachas in earnáil an Bhéarla agus d’aosaigh agus deiseanna úsáide do dhaltaí scoile

Gael Linn

Glór na nGael – Forbairt Pobail agus Eacnamaíochta

Glór na nGael – Forbairt Pobail agus Eacnamaíochta .

Oireachtas na Gaeilge – Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú Gréasán

Oireachtas na Gaeilge .

Cumann na bhFiann – Forbairt Deiseanna Úsáidte Gaeilge agus Gréasán do Dhaoine Óga

Cumann na bhFiann

Back to Top