Glac Páirt

Tá bealaigh éagsúla ann chun tacú lenár n-eagraíocht agus lenár scoileanna.

Tacaigh leis An Foras Pátrúnachta

1. Na Meáin Shóisialta: Cabhraigh linn ár dteachtaireacht a roinnt le do theagmhálaithe. Tuilleadh eolais anseo.
2. Glac síntiús: Is carthanacht chláraithe muid agus caithfear aon síntiús ar leas na scoileanna agus oideachas lán-Ghaeilge a fhás. Tuilleadh eolais anseo.
3. Obair Dheonach: An bhfuil am agus scil nó acmhainn agat a bheadh chun leas ár gclár oibre?
4. Tacaigh: Bíonn feachtais á rith againn go rialta gaelscoileanna nua a oscailt, spriocanna (foirgnimh bhuana m.sh.) a bhaint amach &rl. Ba bhreá linn a chloisteáil uait más féidir leat tacú linn.
5. Suí ar ár mBord Stiúrtha: Tacaigh linn ag an leibhéal is airde. Bíonn ról lárnach ag na baill a oibríonn go deonach agus imríonn a gcuid saothair tionchar ar na mílte daltaí inár scoileanna mar aon leis an eagraíocht féin.

Tacaigh le scoil

1. An Bord Bainistíochta: Bíonn an ochtar ball ag obair go deonach. Cuireann siad leas na bpáistí chun tosaigh ina gcuid oibre. Más féidir leatsa am a dheonú, is bealach iontach é seo tionchar dearfach a imirt ar do phobal agus ár scoileanna scaipthe thar 22 contae.
2. Deonaigh: Bíonn gach scoil ag tiomsú airgid agus ag glacadh le hairgead deonaithe. Cuirtear an t-airgead sin i dtreo acmhainní den scoth a chur ar fáil do na daltaí.
3. Obair Dheonach: An bhfuil am agus scil nó acmhainn agat a bheadh chun leas scoile ar nós; cuntasaíocht, ailtireacht, tógáil, leictreachas &rl? Nuair a cuirtear na scileanna seo ar fáil, díríonn scoileanna a n-acmhainní in acmhainní oideachasúla a chur ar fáil do na daltaí.

Back to Top