Brat Buí bainte amach ag Gaelscoil an Bhradáin Feasa

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / Brat Buí bainte amach ag Gaelscoil an Bhradáin Feasa

Gaelscoil an Bhradáin Feasa - brat buí 3 edited cáca

Comhghairdeas le Gaelscoil an Bhradáin Feasa i gCo. na Mí a bhain Brat Buí amach le gairid.

Cuireann an tionscnamh seo, atá dírithe ar dhaltaí bunscoile agus meánscoile, idirchultúrachas chun cinn.

“Táimid thar a bheith bródúil gur éirigh linn brat buí a fháil a léiríonn go bhfuil scoil fháilteach, oscailte againn anseo i nGaelscoil an Bhradáin Feasa. Is cuma cén creideamh atá agat nó cad as duit tá fíor-fáilte romhat inár scoil,” arsa Hannah Ní Ghréacháin, múinteoir ag an scoil.

“Bhí orainn ocht gcéim a bhaint amach chun an brat a fháil agus thóg sé sin bliain scoile iomlán orainn. I measc na rudaí a rinneamar bhí lá-ilchineálachta, lá na máthairtheangacha, thugamar cuairt ar Meath Traveller Workshops agus bhuaileamar le chéile dhá uair sa mhí chun ár bpleananna a chur le chéile agus a phlé.

Tá níos mó eolas faoin tionscnamh seo le fáil ar www.yellowflag.ie.

Gaelscoil an Bhradáin Feasa - brat buí 1 edited siobhan leis an mbrat