Fúinn

Ní fhéadfaimis An Foras Pátrúnachta a mholadh ard go leor, bíonn siad i gcónaí ann dúinn

Póla Ní Chinnsealaigh, Príomhoide, Gaelscoil Ruairí

Cé muid?

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá 80 scoil faoinár bpátrúnacht. Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, Ionchreidmheach agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. Is eagraíocht bainistíochta aitheanta é An Foras Pátrúnachta freisin. Is mian linn líon na scoileanna lán-Ghaeilge a fhás ionas go mbeidh gach tuismitheoir a roghnódh oideachas lán-Ghaeilge in ann teacht ar an rogha sin dá bpáistí. Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír. Tá An Foras Pátrúnachta aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal.

Eochairfhreagrachtaí an phatrúin

  • Éiteas na scoile a chosaint
  • Tacaíocht a thabhairt don bhord bainistíochta agus na boird a cheapadh
  • Cúrsaí airgeadais, árachais, dlí mar aon le sláinte agus sábháilteacht
  • Ceisteanna cóiríochta agus léasanna
  • Feitheoireacht a dhéanamh ar cheapacháin fhoirne de réir rialacha na Roinne

Tá misean an Fhorais mar phátrún, mar bhainisteoir agus mar eagraíocht san oideachas dírithe ar sholáthar oideachas lán-Ghaeilge le rogha éiteas a fhorbairt.

Nuacht is déanaí

Nuacht ar fad
FOLÚNTAS: Gaelscoil Longfoirt

FOLÚNTAS: Gaelscoil Longfoirt

Ról: Múinteoir Ranga Príomhshrutha Spriocdháta:  Déardaoin, 29 Meán Fómhair 2022 Iarratas & Eolas Eile: https://educationposts.ie/post/view/181192 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán...

Léigh Tuilleadh
Tacaíochtaí Maoinithe Caipitíochta Covid-19

Tacaíochtaí Maoinithe Caipitíochta Covid-19

Tá maoiniú Dheontas Caipitíochta Covid-19 á chur ar fáil do Théarma 1 de scoilbhliain 2022/23 chun tacú le scoileanna chun leanúint ar aghaidh agus cosc ar ionfhabhtú agus bearta rialaithe a chur i bhfeidhm, ar nós sláinteachas lámh, sláinteachas riospráide agus...

Léigh Tuilleadh

An Bord Stiúrtha

Séamus Ó Ceanainn
Cathaoirleach

Julian de Spáinn
Cisteoir

Anita Amhlaoidh
Ball Ginearálta

Colm Ó Tuathaláin
Ball Ginearálta

Fiona Nic Fhionnlaoich
Ball Ginearálta

Lorcáin Mac Gabhann
Ball Ginearálta

Seán Ó Láimhín
Ball Ginearálta

Tim Ó Tuachaigh
Ball Ginearálta

Baill Foirne

Caoimhín Ó hEaghra
Ard-Rúnaí
caoimhin@foras.ie | 01-629 4110

Cormac McCashin
Bainisteoir Tacaíochta
cormac@foras.ie | 01-215 0191

Tomás Ó Póil
Bainisteoir Oiliúna
tomas@foras.ie | 01-215 0190

Siobhán Ní Dhuíl
Oifigeach Cóiríochta
siobhan@foras.ie | 086-803 2226

Jill McMahon
Bainisteoir Cumarsáide
jill@foras.ie | 083-093 2977

Sorcha Ní Mhistéil
Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe
sorcha@foras.ie | 086-859 6292