FSSU: Ceanglais Fheabhsaithe maidir le Tuairisciú chuig na Coimisinéirí Ioncaim

Jill Mc Mahon

23/01/2024

Airgeadas | Ciorcláin | Nuacht ar Fad

 

Ceanglais Fheabhsaithe maidir le Tuairisciú chuig na Coimisinéirí Ioncaim

Leis an Acht Airgeadais, 2022, tugadh isteach Alt 897C lena gceanlaítear ar fhostóirí mionsonraí faoi chostais agus sochair áirithe a thugtar d’fhostaithe agus do stiúrthóirí a thuairisciú. Cuireadh tús leis an gceanglas chun na mionsonraí faoi na costais agus na sochair sin a thuairisciú ar an 01 Eanáir 2024.