Poist sna Gaelscoileanna nua fógartha

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Poist sna Gaelscoileanna nua fógartha

Cuirtear fáilte roimh iarratais do phost an phríomhoide sa Ghaelscoil nua i mBaile Chill, do phost an phríomhoide sa Ghaelscoil nua i dTeach na Giúise (BÁC 24) agus do phost an phríomhoide sa Ghaelscoil nua sa Chéim (BÁC 18).

Is scoileanna nua lán-Ghaeilge, comhoideachasúil iad na Gaelscoileanna seo faoi phátrúnacht AN FORAS PÁTRÚNACHTA.

Tá éiteas il-chreidmheach ag an scoileanna. Tá na scoileanna fós ag glacadh le hiarratais ó dhaltaí do Mheán Fómhar 2013.

Má tá suim agat iarratas a chur isteach ar cheann de na poist seo, ba cheart litir clúdach, foirm iarratais do Phríomhoide (i nGaeilge) agus teistiméireachtaí a sheoladh ar ríomhphost amháin chuig: caoimhin@foras.ie Glacfar le hiarratais suas go Dé hAoine, 12 Aibreán 2013.
Beidh na hagallaimh ar siúl go luath ina dhiaidh sin.

Eolas: www.educationposts.ie