FOLÚNTAS: Cúram Iar-Scoile

Jill Mc Mahon

22/03/2022

Folúntais | Nuacht ar Fad

Cúram Iar-Scoile

Failtíonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil na bhFilí roimh léirithe spéise le bunú agus reáchtáil seirbhíse iar-scoile trí mheán na Gaeilge ar shuíomh na scoile. Beidh an tseirbhís curtha ar fáil gach lá ó 1.30i.n. go 2.30 i.n. chun freastal ar rang na Naíonán sa scoil ón 1/9/2022. Is moladh sé seo do thrádálaí aonair chun seirbhís iar-scoile a rith neamhspléach ar an scoil.

Riachtanach

 • Taithí (go háirithe le páistí óga)
 • Sár Scileanna bainistíochta
 • Inniúlacht sa Ghaeilge
 • Tuiscint ar an nGaelscolaíocht
 • Inniúchadh na nGardaí

Inmhianta

 • QQI Leibhéal 5 Cúram Leanaí

Ní mór d’iarratais a bheith i nGaeilge amháin agus ba cheart CV (2 lch) chomh maith le litir iarratais a sheoladh chuig bordbainistiochtagsf@gmail.com mar PDF AMHÁIN roimh 5.i.n. ar an 7 /4 / 2022[:en]

Childcare Service Expressions of Interest sought

The Board of Management of Gaelscoil na bhFilí welcome expressions of interest for the establishment and running of an after-school service on the school location which will be made available through the medium of Irish from September 1 st 2022. This service is subject to the normal procedures of the Child Care Act 1991,TUSLA, Board of Management and School's Patron. The service will be made available initially from 1.30 to 2.30 p.m. to cater for children from Infant Classes.

Applicants must have

 • experience of working with children
 • proficiency in Irish
 • excellent management skills
 • an understanding of early childhood education
 • very good knowledge of immersion teaching in the setting of a Gaelscoil.
 • QQI Level 5 in Early Childhood Care and Education is desirable.

This is a proposal for a sole trader for the purposes of running an after-school service independent of the school.

Please apply to the Board of Management by sending your application AS A PDF DOCUMENT to bordbainistiochtagsf@gmail.com as a PDF document before 5p.m. on Thursday 7/4/2022.
*All enquiries regarding the after-school service may be made by sending an e-mail to the above e-mail also. Seol r-phost chuig an r-phost thuas luaite má tá eolas ar bith ag teastáil uait.