FOLÚNTAS: Cúram Iar-Scoile

An Foras Pátrúnachta / Folúntais / FOLÚNTAS: Cúram Iar-Scoile

Cúram Iar-Scoile

Failtíonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil na bhFilí roimh léirithe spéise le bunú agus reáchtáil seirbhíse iar-scoile trí mheán na Gaeilge ar shuíomh na scoile. Beidh an tseirbhís curtha ar fáil gach lá ó 1.30i.n. go 2.30 i.n. chun freastal ar rang na Naíonán sa scoil ón 1/9/2022. Is moladh sé seo do thrádálaí aonair chun seirbhís iar-scoile a rith neamhspléach ar an scoil.

Riachtanach

  • Taithí (go háirithe le páistí óga)
  • Sár Scileanna bainistíochta
  • Inniúlacht sa Ghaeilge
  • Tuiscint ar an nGaelscolaíocht
  • Inniúchadh na nGardaí

Inmhianta

  • QQI Leibhéal 5 Cúram Leanaí

Ní mór d’iarratais a bheith i nGaeilge amháin agus ba cheart CV (2 lch) chomh maith le litir iarratais a sheoladh chuig bordbainistiochtagsf@gmail.com mar PDF AMHÁIN roimh 5.i.n. ar an 7 /4 / 2022