Foilsiú Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí

Jill Mc Mahon

11/09/2023

Ciorcláin | Meánleibhéal | Nuacht ar Fad

Foilsiú Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna & Iar-bhunscoileanna 

Is é príomhchuspóir an chiorcláin seo ná comhairle a chur ar fáil d’údaráis bhainistíochta scoile go bhfuil na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna ar a dtugtar “na nósanna imeachta” anseo nuashonraithe agus athfhoilsithe tar éis comhairliúcháin idir an Roinn Oideachais agus na comhpháirtithe oideachais. Léigh tuilleadh…