Acmhainní/Foilseacháin

Foilseacháin

Eolas Ginearálta An Foras Pátrúnachta

 

 

Pleanáil Scoile

Seicliosta na Míosa do Phríomhoidí

Tús na Scoilbhliana Meán Fómhair Deireadh Fómhair Samhain Nollaig
Eanáir Feabhra Márta

Aibreán 2023

Bealtaine 2023
Meitheamh 2023 Deireadh  na Bliana 2022/23  

 

 

Taighde

Taighde & staitisticí a bhaineann leis an ngaelscolaíocht