Acmhainní/Foilseacháin

Foilseacháin

Eolas Ginearálta An Foras Pátrúnachta

     

 

Pleanáil Scoile

Seicliosta na Míosa do Phríomhoidí

Tús na Scoilbhliana Meán Fómhair Deireadh Fómhair 2023 Samhain 2022 Nollaig 2022
Eanáir 2023 Feabhra 2023 Márta 2023

Aibreán 2023

Bealtaine 2023
Meitheamh 2023 Deireadh  na Bliana 2022/23  

 

 

Taighde

Taighde & staitisticí a bhaineann leis an ngaelscolaíocht