Tacaí Maoiniú Caipitíochta Covid-19

Jill Mc Mahon

26/04/2022

Airgeadas | Ciorcláin | COVID-19 (gae) | Nuacht ar Fad

Fógra maidir le tacaíochtaí cistithe Caipitíochta Covid-19 do Théarma 2 den bhliain scoile 2021/22

Féach anseo thíos na sonraí maidir leis an gCistiú deontas caipitíochta Covid-19 chun tacú le scoileanna sa mhéid sin. Íocfar na cistí sin le scoileanna go luath i mí Eanáir.

Léigh tuilleadh…

 

Fógra maidir le tacaíochtaí maoinithe Caipitíochta Covid-19

(Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna, Iar-bhunscoileanna agus Scoileanna Speisialta aitheanta uile)

Tá maoiniú Dheontas Caipitíochta Covid-19 á chur ar fáil do Théarma 3 de scoilbhliain 2021/22 chun tacú le scoileanna leis na bearta um chosc agus rialú infhabhtuithe a chur i bhfeidhm.

Léigh tuilleadh…