Feachtas Eolais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ seolta

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Feachtas Eolais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ seolta

Be winter ready

Seoladh Feachtas Eolais an Rialtais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ le haghaidh 2013-2014 san Ionad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí le déanaí.

Trí mheán láithreáin gréasáin tiomanta www.winterready.ie, tá comhairle á cur ar fáil trí mheán roinnt foinsí lena n-áirítear Ranna Rialtais, An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údaráis Áitiúla agus na soláthraithe iompair.

Tá an chomhairle curtha i gcatagóirí faoi theidil éagsúla mar: an Teach, Sábháilteacht ar Bhóithre, Scoileanna, Feirmeoirí agus an Earnáil Ghnó. Tá achoimre den fhaisnéis atá ar fáil curtha le chéile i leabhrán ar féidir a íoslódáil ón láithreán gréasáin.

Tá comhairle ar na hábhair seo a leanas agus tuilleadh ar fáil faoin dteideal ‘Scoileanna’

  • Dúnadh Scoileanna
  • Teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí
  • Sonraí teagmhála d’Oifigí Iompar Scoile Bhus Éireann