FÉACH SIAR: Comhdháil na bPríomhoidí 2024

Jill Mc Mahon

01/02/2024

Imeachtaí | Nuacht ar Fad | Riachtanais Speisialta

Bhailigh príomhoidí ó scoileanna An Foras Pátrúnachta i gCaisleán Barberstown, Teach Strafáin, Co. Chill Dara, Dé hAoine 26 Eanáir do Chomhdháil Bhliantúil na bPríomhoidí.

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta: “Tá an-áthas orainn go raibh cleachtóirí, taighdeoirí agus príomhoidí ag roinnt a gcuid saineolais lenár bpríomhoidí scoile. Agus muid cúpla bliain ar aghaidh ó a bhí an phaindéim linn agus daltaí ár scoileanna ag fáil a gcuid oideachais lán-Ghaeilge ó chian, ba léir dúinn go raibh drochéifeacht ag an bpaindéim ar úsáid agus ar chaighdeán na Gaeilge inár scoileanna. Chuige sin, ba é téama na comhdhála seo ná cothú an tsainspioraid lán-Ghaeilge agus conas pobal a bhunú is a bhuanú.

Ar ábhar na Gaeilge, pléadh spreagthionscadal Gaeloideachas “Beatha Teanga” (https://beathateanga.ie/); leagadh amach na hacmhainní ranga is déanaí ó COGG; thug Oide cur i láthair ar an obair reatha atá ar siúl acu, na seirbhísí is tacaíochtaí a chuirtear ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge & féinchúram do phríomhoidí; agus cuireadh béim ar leith ar ghníomhaíochas teanga áitiúla le cás-staidéir ó Cill Dara le Gaeilge agus iarchathaoirleach Ghaelscoil Riabhach, Pádraig Ó Baoill.

Ár mbuíochas arís le NSCE agus le Mason, Hayes & Curran a bhí i láthair arís i mbliana le ceisteanna ár bpríomhoidí a fhreagairt i dtaobh riachtanais sa bhreis, iompar dúshlánach agus cúrsaí GDPR.

I measc na gcleachtóirí, sheol Aisling Uí Fhéich (príomhoide Ghaelscoil na Fuinseoige) áis nua in éineacht leis An Foras Pátrúnachta chun tacú le bunscoileanna lán-Ghaeilge ranganna speisialta uathachais a bhunú. Tá “Treoirleabhar um Rang Speisialta Uathachais a Bhunú” ar fáil anois ar shuíomh an Fhorais agus ár mbuíochas le hAisling as a cuid saineolais agus le COGG as an leabhar a mhaoiniú.

Gabhaimid ár mbuíochas le gach príomhoide a d’fhreastal ar an lá, ach go háirithe leo siúd atá nua sa ról – bhí sé go hálainn bualadh libh i bpearsan.

Buíochas lenár n-urraitheoirí ar fad; COGG, Promethean & GDK, Allianz, Howden agus Mason Hayes & Curran. Buíochas le Seán Ó Mainnín as an ngrianghrafadóireacht ar an lá.