12.5.14. Seachtain Scoile Ghníomhaí seolta ag an Aire Oiliúna agus Scileanna, Ciarán Cannon

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 12.5.14. Seachtain Scoile Ghníomhaí seolta ag an Aire Oiliúna agus Scileanna, Ciarán Cannon

Active schools week cropped

Sheol Ciarán Cannon T.D, an tAire Oiliúna agus Scileanna, Seachtain Scoile Ghníomhaí 2014 le déanaí.

Tá ról lárnach ag an seachtain seo sa tionscnamh ‘Bratach Scoile Gníomhaí’.

Tugann an tionscnamh aitheantas do scoileanna atá ag obair go dian chun pobal scoile atá gníomhaíoch go fisiceach agus a bhfuil oideachas orthu faoin tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp, a bhaint amach.

Tá an tionscnamh ar fáil do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna, do scoileanna speisialta agus d’ionaid Youthreach. Tá an brat bainte amach ag breis agus 350 scoileanna. Táthar ag súil go dtiocfaidh méadú ar an uimhir seo chun go breis agus 500 roimh dheireadh na bliana.

Dúirt an tAire Cannon, “Molaim do scoileanna timpeall na tire gníomhaíocht choirp a chur chun cinn.Is deis iontach é seo do scoileanna aird na scoile a tharraingt ar ghníomhaíocht choirp agus ar chorpoideachas. ”

“Iarraim ar scoileanna agus ar thuismitheoirí spreagadh a thabhairt do pháistí de gach aois páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo. Táimid go léir ar an eolas faoin tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp agus creidim go n-athróidh an tionscnamh seo an taithí atá ag na páistí agus ag daoine óga ar chorpoideachas go dearfach.

Chun níos mo eolais a fháil faoin mBratach Scoile Ghníomhaí téigh go www.activeschoolflag.ie

Is féidir póstaer a íoslódáil.ASW Poster PDF