Update on the new primary schools opening in September 2013 Uasdátú ar na bunscoileanna nua a bheidh ag oscailt i mí Meán Fómhair 2013

Jill Mc Mahon

27/05/2013

Uncategorized

New Gaelscoil in Firhouse

A meeting for parents will be held on Wednesday May 29th. The latest information on the new school will be given at this meeting and parents will have the opportunity to meet the new principal, Fionnuala Ní Riain. The meeting will be held in the Youth Club at the Community Centre in Firhouse between 7pm and 8pm.

Gaelscoil nua i dTeach na Giúise

Reáchtálfar cruinniú do thuismitheoirí ar an gCéadaoin 29 Bealtaine. Tabharfar an t-eolas is déanaí maidir leis an scoil nua agus beidh an deis ag tuismitheoirí casadh leis an bpríomhoide nua Fionnuala Ní Riain. Beidh an cruinniú ar siúl sa Chlub Óige ag an Ionad Pobail I dTeach na Giúise idir 7pm agus 8pm.

New Gaelscoil in Stepaside

A meeting for parents will be held on Wednesday May 29th. The latest information on the new school will be given at this meeting and parents will have the opportunity to meet the new principal, Conchur Ó Raghallaigh.
The meeting will be held in Gaelscoil Thaobh na Coille, Stepaside between 8.30pm and 9.30pm

New Gaelscoil in Kildare town

A meeting for parents will be held on Thursday May 30th. The latest information on the new school will be given at this meeting and parents will have the opportunity to meet the new principal, Norma Ní Chonchúir.
The meeting will be held in the Kildare Education Centre between 7pm and 8pm.

Gaelscoil nua sa Chéim

Reáchtálfar cruinniú do thuismitheoirí ar an gCéadaoin 29 Bealtaine . Tabharfar an t-eolas is déanaí maidir leis an scoil nua agus beidh an deis ag tuismitheoirí casadh leis an bpríomhoide nua Conchur Ó Raghallaigh.
Beidh an cruinniú ar siúl i nGaelscoil Thaobh na Coille sa Chéim idir 8.30pm agus 9.30pm.

Gaelscoil nua i mBaile Chill Dara

Reáchtálfar cruinniú do thuismitheoirí ar an Déardaoin 30 Bealtaine. Tabharfar an t-eolas is déanaí maidir leis an scoil nua agus beidh an deis ag tuismitheoirí casadh leis an bpríomhoide nua Norma Ní Chonchúir.
Beidh an cruinniú ar siúl san Ionad Oideachais i mBaile Chill Dara idir 7pm agus 8pm.