[:en]Three new Gaelscoileanna opened by An Foras Pátrúnachta [:GA]Trí Ghaelscoil nua oscailte ag an bhForas Pátrúnachta [:]

Jill Mc Mahon

28/08/2013

Uncategorized

[:en]The principals at three new Gaelscoileanna under the patronage of An Foras Pátrúnachta welcomed their first pupils to school on Thursday August 29th.

Gaelscoil na Giúise, Firhouse, Gaelscoil Shliabh Rua, Stepaside and Gaelscoil Mhic Aodha, Kildare town are multidenominational Gaelscoileanna. These new schools will start out with Junior Infants only this year but it is expected that the schools will grow quickly.

In March 2012, the demand for Irish medium education in these areas was recognised by the Department of Education and it was announced that three Gaelscoileanna under the patronage of An Foras Pátrúnachta would be opened. Preparations for the opening of the schools have been underway since and the new principals are excited about the coming school year.

“The opening of these schools shows the demand for Irish medium education which is multidenominational and multicultural,” said Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta.

“An Foras Pátrúnachta is delighted to be able to cater for these parents and children and to provide them with excellent schools and excellent education. Schools under the patronage of An Foras Pátrúnachta ensure the growth and development of the language not only amongst pupils and the school community but amongst the entire community in the area.”

Fionnuala Ní Riain (below left), principal of Gaelscoil na Giúise, Firhouse hopes that the Gaelscoil in Firhouse will bring new life to the Irish language in the area.

Gaelscoil na Giúise

Conchúr Ó Raghallaigh (below left), principal of Gaelscoil Shliabh Rua says that the interest in Irish and Irish culture is growing in Stepaside.

“Gaelscoil Shliabh Rua is the second Gaelscoil to open in Dublin 18,” he said. ”I am looking forward to working with Gaelscoil Thaobh na Coille to further develop the love for the language in the area.”

Gaelscoil Shliabh Rua

Norma Ní Chonchúir, principal of Gaelscoil Mhic Aodha is extremely proud of what the school community in Kildare town has achieved to date.

“The parents have given me great support,” said Ní Chonchúir. “They have decided on a lovely uniform and have designed the school crest. I am really looking forward to the year ahead.”

Gaelscoil Mhic Aodha Céad lá[:GA]Chuir na príomhoidí ar trí Ghaelscoil nua atá faoi phátrúnacht An Fhorais Phátrúnachta, fáilte roimh a gcéad daltaí ar an 29 Lúnasa.

Is scoileanna Ilchreidmheacha iad Gaelscoil na Giúise i dTeach na Giúise, Gaelscoil Shliabh Rua sa Chéim agus Gaelscoil Mhic Aodha i mBaile Chill Dara. Tosóidh siad amach le naíonáin bheaga amháin i mbliana. Creidtear go dtiocfaidh fás agus forbairt ar na Gaelscoileanna nua seo go tapaidh.

I mí an Mhárta 2012, d’aithin an Roinn Oideachais an t-éileamh ar Ghaeloideachais sna ceantair seo agus fógraíodh go n-osclófaí Gaelscoil faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta iontu. Tá na hullmhúcháin do na scoileanna nua seo ar bun ó shin agus tá na príomhoidí nua ar bís faoin mbliain atá rompu.

“Léiríonn bunú na scoileanna nua seo an t-éileamh atá ar scoileanna lán-Ghaeilge atá Ilchreidmheach agus ilchultúrtha,” arsa Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta.

“Cuireann sé ríméad ar an bhForas Pátrúnachta a bheith in ann freastal ar na tuismitheoirí agus ar na daltaí seo trí scoileanna agus oideachas den scoth a sholáthar. Cinntíonn scoileanna an Fhorais fás, forbairt agus leathnú na teanga ní hamháin i measc daltaí agus pobal na scoile ach i measc pobal iomlán an cheantair.”

Tá Fionnuala Ní Riain (thíos ar chlé), príomhoide ar Ghaelscoil na Giúise, ag súil le ré nua Ghaeilge a chothú i dTeach na Giúise.

Gaelscoil na Giúise

Dar le Conchúr Ó Raghallaigh (thíos ar chlé), príomhoide Ghaelscoil Shliabh Rua, tá an tsuim sa Ghaeilge agus sa chultúr sa Chéim ag méadú.

“Is é Gaelscoil Shliabh Rua an dara Gaelscoil i mBaile Átha Cliath 18,” a dúirt sé. “Táim ag súil le bheith ag obair le Gaelscoil Thaobh na Coille chun an grá don teanga atá sa cheantar seo a fhorbairt tuilleadh.”

Gaelscoil Shliabh Rua

Tá Norma Ní Chonchúir, príomhoide Ghaelscoil Mhic Aodha, an-bhródúil as an éacht atá bainte amach ag pobal na scoile i mBaile Chill Dara cheana féin.

“Tá tuismitheoirí na scoile tar éis an-tacaíocht a thabhairt dom. Tá éide scoile álainn socraithe acu agus suaitheantas na scoile deartha acu. Táimid ag súil go mór leis an mbliain atá romhainn.”

Gaelscoil Mhic Aodha Céad lá[:]