Treoirlíne Airgeadais P05: 2022/23

Jill Mc Mahon

06/09/2022

All News | Circulars | Finance

Costais Taistil & Chothaithe le haghaidh Comhaltaí Boird Bainistíochta & Pearsanra eile Scoile

Réamhrá

Féadtar liúntais taistil agus chothaithe a íoc le comhaltaí den bhord bainistíochta, an Príomhoide Tánaisteach, baill foirne teagaisc agus neamhtheagaisc, comhaltaí coistí roghnúcháin agus oibrithe deonacha faoi chomhair taisteal riachtanach a dhéantar chun gnó na scoile a chur i gcrích.

Chun riachtanais na gCoimisinéirí Ioncaim agus dea-chleachtas maidir le rialachas agus bainistiú airgeadais a chomhlíonadh, ba chóir don bhord bainistíochta beartas a chomhaontú agus a fhormheas gach bliain maidir le costais taistil agus chothaithe a íoc le comhaltaí an bhoird bainistíochta agus le pearsanra eile scoile.

  • Íoslódáil an treoirlíne (PDF) anseo