Cumhdaigh aghaidhe i mBunscoileanna

Jill Mc Mahon

01/12/2021

All News | Circulars | COVID-19 (eng)

Mar is eol daoibh, tháinig treoir inné ón Roinn maidir le páistí ó Rang a 3 suas ag caitheamh mascanna. Tuigimid gur tháinig an treoir seo go tobann agus go bhfuil scoileanna ann atá imníoch faoi conas é a chur i bhfeidhm agus cén meon a bheidh ag tuismitheoirí ina leith. Ba mhaith linn na pointí seo a leanas a chur in iúl:

  1. Thóg an Rialtas an cinneadh maidir le mascanna inné agus tá dualgas ar scoileanna é a chur i bhfeidhm. Tá an treoir seo tagtha ón Roinn ar mhaithe le sláinte pobal na scoile agus an mórphobal i gcoitinne. Iarraimid ar ár scoileanna cloí leis an treoir atá tugtha ag an Roinn.
  2. Tuigtear gó dtógfar cur chuige praiticiúil sa chéad cúpla lá. Is féidir a bheith tuisceanach ag cur i bhfeidhm an treoir go dtí go bhfuil deis ag gach éinne dul i dtaithí air.
  3. Tuigimid go bhfuil tuismitheoirí ann nach n-aontóidh leis an seo treoir atá faighte ag scoileanna ón Roinn ach is gá cloí leis.
  4. Braitear nach dteastóidh teastas leighis ón mórchuid daltaí a lorgaíonn díolúine ó mhasc a chaitheamh. Braitear é seo mar go bhfuil aithne ag scoileanna ar a bpáistí agus go bhfuil siad sa suíomh is fearr chun na daltaí a aithint a bhfuil riachtanais compléascacha acu, rud a chiallaíonn nach bhfuil sé indéanta acu masc a chaitheamh agus gur féidir leo é seo a phlé lena dtuismitheoirí de réir mar is gá. I suíomh mar seo d’fhéadfadh nach dteastódh teastas leighis ó scoil chun díolúine a thabhairt ó mhasc a chaitheamh.
  5. Glacaim leis go bhfuil na doiciméid eile ón Roinn faighte freisin ach ceanglaím thíos iad mar eolas.
  6. Tá soiléireacht le teacht ón Roinn maidir le mascanna a chaitheamh sa chlós.

Gabhaim buíochas libh arís as bhur gcomhoibriú leis seo. Tuigimid nach bhfuil sé éasca ach má chabhraíonn sé le líon na gcásanna den víreas a laghdú i scoileanna, cabhróidh sé le Nollaig agus Athbhliain slán a bheith againn.

ÍOSLÓDÁIL: