Treoir Airgeadais P04: 2022/23

Jill Mc Mahon

06/09/2022

All News | Circulars | Finance

Maoiniú Caipitíochta Covid gan Chaitheamh a thabhairt ar ais i leith na Scoilbhliana 2021/2022

An 25 Aibreán 2022, d’eisigh an Roinn Oideachais fógra do scoileanna maidir le tacaíochtaí maoinithe caipitíochta Covid-19. Iarrtar orthu aon deontais nár caitheadh a bhaineann le deontais chaipitíochta COVID-19 sa scoilbhliain 21/22 a ríomhaistriú ar ais chuig cuntas bainc na Roinne faoin 30 Meán Fómhair 2022. Moltar aon lóisteáil amháin a dhéanamh, a chlúdóidh gach deontas (glantachán feabhsaithe, PPE, de réir mar is cuí). Féach Aguisín 1 thíos chun sonraí a fháil.

Níl aon riachtanas ann ag an tráth seo an deontas mionoibreacha Covid nár caitheadh a thabhairt ar ais

  • Íoslódáil an treoirlíne (PDF) anseo