Registration for new Gaelcholáiste in Dublin now openTús curtha leis an bpróiseas clárúcháin do Ghaelcholáiste nua i mBÁC

Jill Mc Mahon

16/04/2013

Uncategorized


On the 14/3/2013, the registration process began for a new Gaelcholáiste which will open in Dundrum, Dublin in 2014.

A large crowd gathered in Leopardstown to hear the latest news on Gaelcholáiste an Phiarsaigh.
An Foras Pátrúnachta is the patron of the new Gaelcholáiste. The school, which has a multidenominational ethos, will cater for the great demand for secondary school education through Irish in south Dublin.

Ar an 14/3/2013, cuireadh tús leis an bpróiseas clárúcháin do Ghaelcholáiste nua a osclófar i nDún Droma i mBaile Átha Cliath in 2014.

Bhailigh slua mór le chéile i mBaile na Lobhar chun an t-eolas is déanaí faoi Ghaelcholáiste an Phiarsaigh a chloisteáil.

Tá An Foras Pátrúnachta ina phatrún ar an nGaelcholáiste nua. Freastalóidh an scoil, a bhfuil éiteas ilchreidmheach aici, ar an éileamh mór atá ar iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, said that An Foras Pátrúnachta and the Department of Education are currently working together to locate both a temporary site and a permanent site for the school.

Lorcán Mac Gabhann, chairperson of the founding committee, said that they are hopeful that the new school will be able to cater for the demand for education through Irish in the area.

The registration form as well as the admissions policy are available from the website www.gaelcholaiste.com

Dar le Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta, tá an Foras Pátrúnachta agus an Roinn Oideachais ag obair le chéile faoi láthair chun suíomh sealadach agus suíomh buan a aimsiú don scoil.

Dúirt Cathaoirleach an ghrúpa bunaithe, Lorcán Mac Gabhann, go bhfuil siad ag súil go mbeidh an scoil in ann freastal ar an éileamh sa cheantar d’oideachas lán-Ghaeilge.
Tá an fhoirm chlárúcháin chomh maith leis an bpolasaí iontrála ar fáil ar an suíomh idirlín www.gaelcholaiste.com