Suirbhé Inrochtana EPSEN

Jill Mc Mahon

05/06/2024

Circulars | All News | Special Educational Needs

Faigh an nasc chuig suirbhé inrochtana EPSEN chun é a roinnt le do Scoilphobal:
https://accessiblesurveys.com/s2/epsenreview?easyread=true&forcelatest=true

Tá an suirbhé seo dírithe ar leanaí agus daoine fásta óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, a bhféadfadh deacrachtaí a bheith acu le modhanna traidisiúnta suirbhé. Áiríonn an suirbhé gnéithe inrochtana, lena n-áirítear léamh éasca, guthú agus ISL. Tá an suirbhé ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. Cuirfidh an comhairliúchán tábhachtach inrochtana ar líne seo ar chumas na ndaoine sin a bhfuil dúshláin chognaíocha acu a gcuid tuairimí agus dearcthaí luachmhara a roinnt.

Tugaimid cuireadh duit do dhaltaí/tuismitheoirí a spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh sa suirbhé seo. Ba mhaith linn go roinnfeadh baill do scoilphobail a dtaithí ar oideachas speisialta. Tá a gcuid léargais agus eispéiris fíor-luachmhar chun todhchaí an oideachais speisialta in Éirinn a mhúnlú.