Closing date for applications for Resource Hours Spriocdháta d’iarratais ar Uaireanta Acmhainne

Jill Mc Mahon

04/09/2013

Uncategorized

Principals: The Department of Education and Skills has confirmed that September 20th as the closing date for receipt of a 2nd round of applications for individual resource teaching hours for the 13/14 school year.

A more detailed guideline will be available shortly on the Department’s website, www.education.ie

Príomhoidí: Tá sé deimhnithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna gurb é 20 Meán Fómhair an spriocdháta d’iarratais (don dara bhabhta) ar uaireanta acmhainne don scoilbhliain 2013/2014.

Beidh tuilleadh eolais faoi seo ar fáil ar shuíomh na Roinne www.education.ie go luath.