Great turnout at training session in Dublin for Boards of ManagementSlua mór ag seisiún oiliúna i mBÁC do Bhoird Bhainistíochta

Jill Mc Mahon

19/03/2014

Boards of Management | Boards of Management

Pic den slua 1 cropped

There was a large crowd present at the training session for Boards of Management which was held on Tuesday March 18th in the Green Isle Hotel, Dublin.

Education expert Eileen Flynn was the trainer on the night. ‘Legal issues’ was the subject covered.

Half of the material was covered at this session. A copy of the slides can be downloaded here.

A second session on ‘Legal Issues’ will take place on April 2nd in the Green Isle Hotel Dublin.

Send an email to oifig@gaelscoileanna.ie to book a place at this session.

Pic den slua 1 cropped

Bhí slua mór daoine ag an seisiún oiliúna do Bhoird Bhainistíochta, a bhí ar súil ar an Máirt an 18 Márta san óstán Green Isle, Baile Átha Cliath.
Ba í an saineolaí oideachas, Eileen Flynn, an t-oiliúnóir don oíche.

Ba é ‘Ceisteanna Dlí’ ant-ábhar ann.

Is féidir leat cóip de na sleamhnáin a íoslódáil anseo.

Clúdaíodh leath den ábhar ag an seisiún seo. Beidh an dara seisiún ar ‘Cheisteanna Dlí’ ar siúl ar an 2 Aibreán san óstán Green Isle , Baile Átha Cliath.

Seol ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie chun áit a shocrú.