€2,000 scholarships available for the MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an EolaisScoláireachtaí €2,000 ar fáil ar an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Jill Mc Mahon

22/07/2014

Uncategorized

This is a part time programme which takes place over two years. Classes take place 6 Saturday’s in every semester. The programme is aimed at graduates that want management and development positions in the public and private sectors, including the education sector.

 • Fees: €2,750 approximately.
 • Applications must be made online: www.pac.ie
 • Further information: Sally Mhic Dhomhnaill 01 700 5614
 • www.dcu.ie /fiontar

  fiontar@dcu.ie

  Clár páirtaimseartha thar 2 bhliain. Ranganna ar siúl 6 Shatharn i ngach seimeastar. Dírítear an clár ar chéimithe atá ag iarraidh postanna bainistíochta agus forbartha sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí, an t-oideachas san áireamh.

 • Táillí c. €2,750.
 • Iarratais ar line: www.pac.ie
 • Breis eolais: Sally Mhic Dhomhnaill 01 700 5614
 • www.dcu.ie /fiontar

  fiontar@dcu.ie