Rialálaí Carthanas: Oibleagáidí Comhlíonta a Chomhlíonadh

Jill Mc Mahon

21/06/2024

Finance | Boards of Management | Circulars | All News

Rialálaí Carthanas: Oibleagáidí Comhlíonta a Chomhlíonadh

Tiomsaíonn an FSSU faisnéis airgeadais bhliantúil ar scoileanna agus cuireann sé an t- eolas seo ar aghaidh chuig an Rialálaí Carthanas. Chun ceanglais chomhlíonta an Rialálaí Carthanas a chomhlánú, déan athbhreithniú agus fíorú ar an bhfaisnéis seo ar thairseach an Rialálaí Carthanas ar líne faoin chomh luath agus is féidir agus faoin 30 Meitheamh gach bliain amach anseo.