12.05.2014 Gaelscoil Riabhach scoop Radio Prize 12.05.2014 Rath ar Ghaelscoil Riabhach i gComórtas Raidió

Jill Mc Mahon

12/05/2014

Uncategorized

Bronnadh Duaiseanna Raidió_Gaelscoil Riabhach, Rang 3-4 (800x533)

Congratulations to Gaelscoil Riabhach, prize-winners in the BAI/ Seachtain na Gaeilge’s national radio competition!

Gaelscoil Riabhach were awarded €150 for having the best radio programme of their category.

The aim of the competition was to encourage aspiring broadcasters and to promote Irish especially in the broadcasting sector. The Broadcasting Authority of Ireland sponsored the national radio show competition and also funded a series of radio workshops that took place in schools around the country.

As part of the Seachtain na Gaeilge celebrations, 5,800 young people took part in the competitions in the fields of art, poetry, blogging and radio. The winners are on the festival website, www.snag.ie.

Bronnadh Duaiseanna Raidió_Ionadaithe ó na Ceithre Scoil (3) (800x533)

Michael O’Keeffe, Chief Executive of the BAI said “The BAI is very pleased to again partner with Seachtain na Gaeilge to bring this very popular competition to schools around the country.

“The initiative promotes use of the Irish language among future generations of potential broadcasters in a practical and meaningful way and we are glad that such a competition can be supported by the BAI Sponsorship Scheme. We commend the winning entries and congratulate the students and teachers who worked so hard on bringing their projects to fruition.”

You can listen to the Gaelscoil Riabhach’s radio programme hereBronnadh Duaiseanna Raidió_Gaelscoil Riabhach, Rang 3-4 (800x533)

Comhghairdeas le Gaelscoil Riabhach a bhfuil duais buaite acu i gComórtas Raidió Náisiúnta BAI/Sheachtain na Gaeilge! Bronnadh €150 ar Ghaelscoil Riabhach don chlár raidió is fearr ina gcatagóir.

Ba é aidhm an chomórtais spreagadh a thabhairt do chraoltóirí óga agus an Ghaeilge a chur chun cinn san earnáil chraolacháin.

Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann urraíocht ar an gcomórtas, mar aon le maoiniú a chur ar fáil chun ceardlanna raidió a reáchtáil i scoileanna timpeall na tíre.

Ghlac 5,800 duine óg páirt sna comórtais sna réimsí ealaíne, filíochta, blagála agus raidió agus tá scoth na n-iontrálacha aitheanta ar shuíomh gréasáin na féile, www.snag.ie.

Bronnadh Duaiseanna Raidió_Ionadaithe ó na Ceithre Scoil (3) (800x533)

Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Tá Údarás Craolacháin na hÉireann an-sásta comhoibriú le Seachtain na Gaeilge arís leis an gcomórtas seo a thabhairt do scoileanna timpeall na tíre.

“Spreagann an tionscadal úsáid na Gaeilge i measc na chéad ghlúine eile de chraoltóirí i slí phraiticiúil agus táimid an-sásta gur féidir linn tacú leis an gcomórtas seo trí Scéim Urraíochta an Údaráis. Molaimid na hiontrálacha buacacha agus déanaimid comhghairdeas leis na daltaí agus múinteoirí a chuir a lán oibre isteach sa tionscadal.”

Is féidir éisteacht leis an gclár raidió a rinne Gaelscoil Riabhach ar an leathanach seo: