Post mar Aistritheoir Grád 5 (Scála BOO)

Jill Mc Mahon

24/11/2021

All News | Uncategorized

Conradh Bliana ar Théarma Seasta:10-01-22 go 09-01-23

39 Uair sa tSeachtain

(Beidh an post lonnaithe san Ionad ach beidh deiseanna obair as baile ó am go chéile)

I mbun an phoist san Ionad Oideachais, beidh an té a cheapfar ag obair i ndáil le haistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla ar théacsanna éagsúla.

Ní mór an méid seo a leanas a bheith ag iarrthóirí:

  • (a) Céim sa Ghaeilge le cáilíocht iarchéime mar aistritheoir/ san aistriúchán nó a comhionann;
  • (b) Caighdeán gairmiúil i nGaeilge agus i mBéarla, idir an teanga labhartha agus an teanga scríofa;
  • (c) A bheith in ann ardleibhéil scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus meitheal-oibre a léiriú;
  •  (d) Scileanna aistriúcháin den scoth. Ní foláir d’iarrthóirí triail inniúlachta aistriúcháin a dhéanamh le linn an phróisis earcaíochta

Tuilleadh eolais le fáil ar:

Seol iarratas trí ríomhphost chuig:

recruitment@westcorkeducationcentre.ie

recruitment@donegaledcentre.ie

recruitment@galwayec.ie

An Dáta Deiridh: 3.00 i.n. an 26 Mí na Samhna 2021

Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus cuirfear fáilte roimh iarratais faoin naoi bhforas an Achta um Chomhionannas Fostaíochta.