Position of Principal at Coláiste Ghlór na Mara, Balbriggan, advertisedFógartha: Post an Phríomhoide i gColáiste Ghlór na Mara, Baile Brigín

Jill Mc Mahon

15/11/2013

Uncategorized

Coláiste Ghlór na Mara is a new second level school which will open for the first time in September 2014 to cater for the greater Balbriggan area in Co. Dublin.

The Board of Management are happy to announce that a principal is to be appointed who will take up the position on February 1st 2014.

The new school will be a voluntary, multidenominational Irish medium school for girls and boys.

The application form can be obtained by sending an email to the Chairperson of the Board of Management at the following address: pocolaisteghlornamara@gmail.com

Copies of the completed application forms (on paper only) should be sent to: Tim Ó Tuachaigh, Dollards Cottage, Drogheda Rd, Bremore, Baile Brigín, Co. Átha Cliath before 5pm on November 29th 2013.

Coláiste Ghlór na Mara is an equal opportunities employer.

Further information on the school is available here.

Iarbhunscoil nua a bheidh ag oscailt don chéad uair i Meán Fómhair 2014 le freastal ar mhór-cheantar Bhaile Brigín, Co Átha Cliath.

Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 3 Feabhra 2014.

Iarbhunscoil, dheonach, ilchreidmheach, Lán-Ghaeilge do chailíní agus buachaillí is ea Coláiste Ghlór na Mara, atá faoi Iontaobhas Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna lánGhaeilge agus a bheidh ag oscailt don chéad uair mí Mheán Fómhair 2014.

Is féidir foirm iarratais a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig an gCathaoirleach ag pocolaisteghlornamara@gmail.com

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe (ar pháipéar amháin) a sheoladh ar ais chuig
Tim Ó Tuachaigh, Dollards Cottage, Drogheda Rd, Bremore, Baile Brigín, Co. Átha Cliath roimh 5.00 in ar an 29 Samhain 2013.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coláiste Ghlór na Mara.

Tuilleadh eolais faoin scoil ar fáil ar anseo