Part 2: Training for Boards of Management on Legal IssuesCuid 2: Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí

Jill Mc Mahon

28/03/2014

Boards of Management | Boards of Management

The second part of the training for Boards of Management on Legal Issues which be held shortly.

Education expert, Eileen Flynn, with the trainer at the session.

Send an email to oifig@gaelscoileanna.ie to book a place.

Tuesday April 1st 2014

 • Legal Issues, Part 2: Cork Education Centre, Western Road, Cork. 7pm – 9.30pm.
 • Wednesday April 2nd 2014

 • Legal Issues, Part 2: Green isle Hotel, Newlands Cross, Dublin 22. 7pm – 9.30pm.
 • Beidh an dara chuid den oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí ar siúl go luath.

  Beidh an saineolaí oideachais, Eileen Flynn, ina hoiliúnóir ag na seisiúin.

  Seol ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie chun áit a chur in áirithe.

  Dátaí

  Dé Máirt 1 Aibreán 2014:

 • Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Ionad Oideachais Chorcaí, Bóthar an Iarthair, Corcaigh. 7i.n. – 9.30.i.n.
 • Dé Céadaoin 2 Aibreán 2014

 • Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Óstán Green Isle, Crois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath 22. 7i.n. – 9.30.i.n.