Special O2 offers for schools and education workers Tairiscintí speisialta O2 do scoileanna agus d’oibrithe in earnáil an oideachais

Jill Mc Mahon

02/04/2014

Uncategorized

Some information on the O2 packages for schools and educational workers can be found in the attachments below.

O2 believe schools and educational workers could save money by swapping to an O2 package.

If you are interested in any of these packages or would like more information, you can contact George Hopkins from O2 on 01 6876048 or info@o2govstaff.com.

See https://www.o2govstaff.com/o2ess for more information.

Pacáistí do Scoileanna

Tá roinnt eolais ó O2 maidir leis na tairiscintí a chuireann siad ar fáil do scoileanna agus d’oibrithe in earnáil an oideachais le feiceáil thíos.

Dar le O2, d’fhéadfadh scoileanna agus oibrithe in earnáil an oideachais airgead a shábháil tríd aistriú chuig pacáiste de chuid O2.

Má tá suim agat in aon cheann de na pacáistí nó má theastaíonn tuilleadh eolais uait, is féidir teagmháil a dhéanamh le George Hopkins ó O2 ar 01 6876048 nó info@o2govstaff.com.

Tuilleadh eolais ar fáil ar https://www.o2govstaff.com/o2ess

Pacáistí do Scoileanna

Fóin phóca do Scoileanna

Íocann an scoil as na fóin, cuirtear na billí trí dhochar díreach amháin. Bíonn fón saor in aisce ar fáil le gach pacáiste, Nokia Lumia 520b mar shampla.

€22.14 sa mhí (cáin bhreisluacha san áireamh)

 • Na costais mhíosúla a bhaineann le fón cliste, glaonna náisiúnta línte talún san áireamh.
 • Glaonna línte talún i dTuaisceart Éireann (uimhreacha 048).
 • Glaonna ar uimhreacha soghluaiste i bPoblacht na hÉireann.
 • Téacsanna go huimhreacha soghluaiste i bPoblacht na hÉireann agus 2GB Sonraí.
 • €15.99 sa mhí (cáin bhreisluacha san áireamh)

 • Tá an tairiscint seo ar fáil leis an rogha Taraif Amháin.
 • Glaonna náisiúnta línte talún.
 • Glaonna línte talún i dTuaisceart Éireann (uimhreacha 048).
 • Glaonna ar uimhreacha soghluaiste i bPoblacht na hÉireann.
 • Téacsanna go huimhreacha soghluaiste i bPoblacht na hÉireann.
 • Nóta: Níl liúntas sonraí san áireamh sa phacáiste seo

  Tairiscint do Mhúinteoirí

  €28.91 sa mhí (cáin bhreisluacha san áireamh)

 • Na costais mhíosúla a bhaineann le fón cliste, glaonna náisiúnta línte talún san áireamh.
 • Glaonna línte talún i dTuaisceart Éireann (uimhreacha 048).
 • Glaonna ar uimhreacha soghluaiste i bPoblacht na hÉireann.
 • Téacsanna go huimhreacha soghluaiste i bPoblacht na hÉireann agus 1GB Sonraí.
 • €16.61 sa mhí (cáin bhreisluacha san áireamh)

 • Tá an tairiscint seo ar fáil leis an rogha Taraif Amháin.
 • Glaonna náisiúnta línte talún.
 • Glaonna línte talún i dTuaisceart Éireann (uimhreacha 048).
 • Glaonna ar uimhreacha soghluaiste i bPoblacht na hÉireann.
 • Téacsanna go huimhreacha soghluaiste i bPoblacht na hÉireann.
 • Nóta: Níl liúntas sonraí san áireamh sa phacáiste seo.

  Tairiscint i leith línte talún

  Gearrtar €23.50 gan cháin bhreisluacha ar gach líne. Bíonn gach glaoch ar líne talún, gach glaoch ar líonraí móibíleacha i bPoblacht na hÉireann agus gach glaoch ar uimhreacha 048 i dTuaisceart Éireann san áireamh sa phraghas seo. Gearrtar táille aonuaire, €60 an líne, chun na línte ar fad a bhogadh chuig an ‘GSM Gateway’ nua. Níl glaonna ar uimhreacha préimhe nó ar sheirbhís eolaí teileafóin san áireamh sa phraghas seo.

  Beidh dhá chéim i gceist chun an pacáiste seo a chur i bhfeidhm sa scoil:

  Céim 1:
  Sa chéad mhí, ní bheidh aon chostas ar an gcíos líne. Íocfaidh an scoil as na glaonna amháin. Faoi láthair, tá na praghsanna a ghearrann O2 ar ghlaonna 25 faoin gcéad níos saoire ná praghsanna Eircom. Sa dara mí, beidh ar an scoil O2 a íoc as na glaonna agus as an gcíos líne.

  Céim 2:
  Sa dara mí, tabharfaidh innealtóir de chuid O2 cuairt ar an scoil chun athbhreithniú a dhéanamh ar líon na línte atá ag an scoil agus an úsáid a bhaintear astu. Déanfaidh an t-innealtóir measúnú ar na línte ar fhaitíos go mbaintear úsáid as aon cheann d’aláraim. Seiceálfar go bhfuil gá do gach líne atá ann. Ag deireadh na míosa sin,cuirfear ‘GSM Gateway’ isteach sa scoil do na glaonna fóin in ionad na línte éagsúla. Tá seans ann go bhfágfar cuid de na línte mar atá d’aláraim nó don leathanbhanda.

  Rátaí eisiacha ó O2 d’oibrithe in earnáil an oideachais

 • Glaonna agus Téacsanna gan teorainn agus agus 1GB Sonraí ar €28.21 sa mhí.
 • Glaonna agus téacsanna ó @ €16.61 sa mhí
 • Tá fáil ag baill chlainne ar an ráta céanna
 • Faigh leathanbhanda móibíleach le 15GB sonraí ar @ €14.76 sa mhí
 • Tá roinnt fón ar fáil.
 • Séard atá i gceist le ‘Priority Moments’ ná go mbíonn tús áite ag custaiméirí O2.
  Cláraigh linn inniu agus gheobhaidh tú lascaine arbhéilí, ar thicéid don phictiúrlann agus eile!

  Tá tuilleadh eolais ar fáil ar https://www.o2govstaff.com/o2ess

  Déan teagmháil leis an bhfoireann díolacháin ar 01 6876048
  info@o2govstaff.com