P08: Riachtanais ón Rialálaí Carthanas

Jill Mc Mahon

27/10/2023

Finance | Boards of Management | All News

Reamhrá

Tá sé de dhualgas ag gach bord bainistíocht a scoil a chlárú leis An Rialálaí Carthanas de réir Acht Carthanas 2009, agus cloí le riachtanais tuairiscithe bliaintiúla