Training for Boards of Management on Legal Issues Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí

Jill Mc Mahon

14/03/2014

Boards of Management | Boards of Management

Wednesday March 12th 2014

Legal Issues, Part 1: Cork Education Centre, Western Road, Cork. 7pm – 9.30pm.

Tuesday March 18th 2014

Legal Issues, Part 1: Green isle Hotel, Newlands Cross, Dublin 22. 7pm – 9.30pm.

Tuesday April 1st 2014

Legal Issues, Part 2: Cork Education Centre, Western Road, Cork. 7pm – 9.30pm.

Wednesday April 2nd 2014

Legal Issues, Part 2: Green isle Hotel, Newlands Cross, Dublin 22. 7pm – 9.30pm.

Trainer: Eileen Flynn, Education Expert

Send an email to oifig@gaelscoileanna.ie to book a place,

Dé Céadaoin 12 Márta 2014

Ceisteanna Dlí, Cuid 1: Ionad Oideachais Chorcaí, Bóthar an Iarthair, Corcaigh. 7i.n. – 9.30.i.n.

Dé Máirt 18 Márta 2014:

Ceisteanna Dlí, Cuid 1: Óstán Green Isle, Crois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath 22. 7i.n. – 9.30.i.n.

Dé Máirt 1 Aibreán 2014:

Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Ionad Oideachais Chorcaí, Bóthar an Iarthair, Corcaigh. 7i.n. – 9.30.i.n.

Dé Céadaoin 2 Aibreán 2014

Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Óstán Green Isle, Crois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath 22. 7i.n. – 9.30.i.n.

Oiliúnóir: Eileen Flynn, Saineolaí Oideachais

Seol ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie chun áit a chur in áirithe.