Finance Training April 6th and 14thOiliúint Airgeadais 6 agus 14 Aibreán

Jill Mc Mahon

05/04/2016

Boards of Management | Boards of Management

A copy of the template for budget preparation is available here

Cashflow statement available here

Tá cóip den teimpléad samplach ar bhuiséad a ullmhú ar fáil anseo

Tá cóip den chur i láthair ó na seisiúin le Louise Mc Namara ón FSSU ar fáil anseo

Tá ráiteas ar shreabhadh airgid (ar iarratas ó scoil) ar fáil anseo