Zoom Meeting, 18/10/21 6pm, Gaelcholáiste Ghlór na Mara, Dundalk

There will be an information meeting about the enrolment process for the satellite of Coláiste Ghlór na Mara, Dundalk, next Monday at 6pm on Zoom. Closing date for applications, 22nd October 2021.

 • The meeting is open to prospective parents and the community.
 • The meeting will be bilingual (welcome as Gaeilge, information in English)
 • The meeting will last between 30mins to an hour
 • Questions are welcome at the meeting

Topic: CGNM Dún Dealgan

Time: Oct 18, 2021 06:00 PM Dublin
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94658992529?pwd=eUFPRjIyZDNhYmJwMlUwbmprQ3FQZz09

Cúrsaí gramadaí do bhaill foirne na scoile

Tapaigh an deis anois clárú le haghaidh spáis ar cheann de na cúrsaí gramadaí thíos, duit féin nó do bhaill eile foirne i do scoil.
Ceithre chúrsa a ofráil:
 • Bunchúrsa
 • TEG B1
 • TEG B2
 • Cúrsa Ardchruinnis
Clárúcháin agus níos mó eolais ag cursai@foras.ie

Coláiste Ghlór na Mara, Co Louth

Registration is now open for Coláiste Ghlór na Mara, Co Louth.

The Dundalk Satellite will be open from September 2022, and students and parents are encouraged to enrol as soon as possible for their space. For more information, follow the link below or contact Coláiste Ghlór na Mara on runai@cgnm.ie or 01-8416269.

Don’t delay! Students must be registered before 22 October 2021. Download the enrolment form here.

For more information on this post-primary school, follow the link: https://linktr.ee/CGNML


Seisiúin Oiliúna don Fhoireann & Do Bhoird Bhainistíochta

Sorry, this entry is only available in Irish.


Cúrsaí Gramadaí don Fhoireann & Do Bhoird Bhainistíochta

Sorry, this entry is only available in Irish.


Sorcha Ní Mhistéil, Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe

Tá an-áthas orm tús a chur leis an ról mar bhainisteoir sainspiorad leis an bhForas Pátrúnachta tar éis dom a bheith ag obair i rannóga éagsúla den chóras oideachais le breis is fiche bliain.

Táim ag tnúth go mór le dul i gcomhairle le scoileanna maidir le cúrsaí sainspioraid agus faoi na cleachtais éagsúla atá ar bun chun an sainmheon scoile a chur i bhfeidhm go héifeachtach inár scoileanna.

 

Contact

sorcha@foras.ie | 086 – 8596292

Posted In An Fhoireann


Jill Mc Mahon, Communications Manager

Tá ríméad orm glacadh leis an ról nua seo leis an bhForas ina dhiaidh blianta ag obair in éarnáil an oideachais lán-Ghaeilge.

Beidh mise i bhfeighil ar phoiblíocht na heagraíochta, teagmháil a chothú leis an scoilphobal, ábhar digiteach a chruthú, feachtais bolscaireachta a rith is a chothú, agus na hardáin shóisialta a choinneáil suas chun dáta.

Contact

jill@foras.ie | 083-0932977

Cnuasach nuachtlitreacha AFP, Léigh siar:

 • 14.09.21 Eagrán #1 (Cúrsaí Oiliúna & TEG / Eolas Tábhachtach do scoileanna / Baill Foirne Nua: Oifigeach Cóiríochta)
 • 07.10.21 Eagrán #2(Cóiríocht, Croí na Scoile, Cúrsaí TEG / Ciorcláin /FSSU, An Chomhairle Mhúinteoireachta / Bainisteoir Cumarsáide)

Posted In An Fhoireann


Siobhán Ní Dhúill, Accomodation Manager

Is pribhléid an-mhór dom gur ceapadh sa ról mar oifigeach cóiríochta mé. Tá mo shaol uilig caite agam san earnáil Gaeloideachais mar dhalta, múinteoir ranga, múinteoir tacaíochta foghlama, dearthóir le Séideán Sí, agus mar phríomhoide ar Ghaelscoil.

Tá mé ar fáil go lán aimsireach chun tacú libh le cúrsaí cóiriochta. Déanaim idir bheartaíocht idir scoileanna agus an Roinn Oideachais ionas gur féidir le príomhoidí an ‘tinneas cinn’ a mhaolú de bharr cúrsaí cóiríochta.

Contact

siobhan@foras.ie | 086-8032226

Posted In An Fhoireann


Tomás Ó Póil, Training Manager

Is as Droichead Nua, Co Chill Dara ó dhúchais é Tomás Ó Póil. Bhain sé amach Dioplóma i Staidéir Ghnó agus Bainistíocht ó DIT i 1990, céim sa Ghaeilge ó OÉMN/NUIM i 2008, agus Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ó Choláiste na hÉireann 2016. Is iar-stiúrthóir bhord stiúrtha An Forais é (2004 – 2016) agus tá sé fostaithe mar Bhainisteoir Oiliúna ó shin i leith. Ba chomhbhunaitheoir é de chéad Ghaelcholáiste an Fhorais, Gaelcholáiste Chill Dara in 2003.

Ina ról Bhainisteoir Oiliúna, tá sé:

 • Freagrach as módúil a aistriú a chur in oiriúint agus cúrsaí a reáchtáil do bhoird na scoileanna
 • Freagrach as Ranganna Gaeilge (TEG) a fhorbairt do bhoird agus d’fhoirne na scoileanna
 • Freagrach as forbairt beartas – Beartas Iontrála, Cosanta Sonraí, Ráiteas Sábháilteachta srl. Comhairle a thabhairt do scoileanna ina leith.
 • Freagrach as ceist na Gaeilge a chur chun cinn leis an Roinn Oideachais agus na hEagraíochtaí eile stáit a bhfuil ár scoileanna ag plé leo. Idirghabháil leis an gCoimisinéar Teanga i gcásanna neamhréitigh.
 • Freagrach as seirbhís tacaíochta a fhorbairt dár n-iar-bhunscoileanna
 • Neart eile

Contact

tomas@foras.ie | 01-2150190

Posted In An Fhoireann


Cormac Mc Cashin, Support Manager

Tá mé ag obair leis an bhForas ar feadh breis agus sé bliana. Beidh mé ag plé go príomha le cúrsaí earcaíochta, ríomhfhiosraithe agus gaelscoileanna nua a bhunú ach beidh mé ar fáil tacú le scoileanna le ceist ar bith atá acu.

 

Contact

cormac@foras.ie | 01-2150191

Posted In An Fhoireann


Back to Top