Tacaíochtaí maoinithe caipitíochta COVID-19 nár caitheadh

Jill Mc Mahon

01/09/2023

Finance | Circulars | COVID-19 (eng) | All News

Tacaíochtaí maoinithe caipitíochta COVID-19 nár caitheadh sa scoilbhliain 2022/2023 a thabhairt ar ais

“An 15 Márta 2023, d’eisigh an Roinn Oideachais fógra do scoileanna maidir le tacaíochtaí
maoinithe caipitíochta COVID-19. Iarrtar orthu aon deontais nár caitheadh a bhaineann le
deontais chaipitíochta COVID-19 sa scoilbhliain 2022/2023 a ríomhaistriú ar ais chuig
cuntas bainc na Roinne faoin 30 Meán Fómhair 2023.” Léigh tuilleadh…