Helpline for Leaving Cert Students Líne chabhrach do dhaltaí Ardteiste

Jill Mc Mahon

15/08/2013

Uncategorized

An tAire Oideachais ar an bhfón

Leaving Cert students:

If you need advice on your results, the National Parents Council Post Primary (NPCPP) Exam Helpline will be open from:

 • 10am-7pm Wednesday 15th August
 • 8am-7pm on Thursday 16th of August
 • 10am-2pm on Friday 17th of August.
 • This helpline is sponsored by Eircom and the Irish Independent and is supported by the Department of Education. It will reopen on Monday, August 20th – the day the CAO offers are due to be sent out.

  Call: 1800 265 165

  An tAire Oideachais ar an bhfón

  Daltaí Ardteiste:

  Má theastaíonn comhairle uait maidir le do thorthaí, beidh líne chabhrach Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-bhunoideachais) ar fáil idir:

 • 10am agus 7pm ar an gCéadaoin 15 Lúnasa
 • 8am – 7pm ar an Déardaoin 16 Lúnasa
 • 10am – 2pm ar an Aoine 17 Lúnasa.
 • This helpline is sponsored by Eircom and the Irish Independent and is supported by the Department of Education.

  Tá an líne chabhrach seo urraithe ag Eircom agus The Irish Independent. Tacaíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna leis. Beidh an tseirbhís ar fáil ar an Luan 20 Lúnasa chomh maith, an lá a sheolfar tairiscintí ón CAO amach.

  Glaoigh ar: 1800 265 165