Lá mór na Gaeilge – 15 February 2014 Lá mór na Gaeilge -15 Feabhra 2014.

Jill Mc Mahon

27/01/2014

Uncategorized

Lá na Gaeilge (3)

Saturday,15 February at 2.00 p.m.

An Foras Pátrúnachta is supporting ‘Lá Mór na Gaeilge’ which will take place on the 15th February 2014.

The Irish language and Gaeltacht community north and south want equality for the language and want State services to be available in Irish at the same
standard and level as they are provided in English, especially in the Gaeltacht.

This campaign has been inspired by, and we have been motivated to seek the support of the wider community throughout the island for our rights following:

• the announcement by Seán Ó Cuirreáin, the Language Commissioner, that he is to resign on the 24th February 2014 because of a lack of Government
support in the south for the language rights of the Irish language and Gaeltacht community.

• the report by the Council of Europe that the promotion and development of the Irish language in the north is being blocked by hostile attitudes in
Stormont, and a lack of support for its use in the courts and in education.

The language belongs to all and we believe that those that choose to use it must be afforded that opportunity and right.

Support the campaign – Join us on LÁ MÓR NA GAEILGE, 15 February 2014.

Lá na Gaeilge (3)

Dé Sathairn, 15 Feabhra 2014 ag 2.00 i.n.

Tacaíonn An Foras Pátrúnachta le ‘Lá Mór na Gaeilge’ a bheidh ar siúl ar an 15 Feabhra 2014.

Tá pobal na Gaeilge agus Gaeltachta thuaidh theas ag iarraidh cothrom na féinne agus seirbhísí Stáit as Gaeilge don phobal atá ar chomhchaighdeán
agus ar chomhchéim leis na seirbhísí as Béarla, go háirithe sa Ghaeltacht.

Cuireadh dlús leis an bhfeachtas agus tugadh spreagadh dúinn tacaíocht an mhórphobail ar fud an oileáin a lorg dár gcearta mar gheall ar:

• fhógairt Sheáin Uí Chuirreáin, An Coimisinéir Teanga, go mbeidh sé ag éirí as oifig ar 24 Feabhra 2014 mar gheall ar easpa tacaíochta an Rialtais ó
dheas do chearta teanga phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge.

• thuairisc Chomhairle na hEorpa a foilsíodh ar 14 Eanáir 2014, áit a luaitear go bhfuil cosc á chur le fás agus cur chun cinn na Gaeilge i dTuaisceart.

Éireann mar thoradh ar dhearcadh naimhdeach i leith na teanga i Stormont, agus easpa thacaíochta dá húsáid sna cúirteanna agus san oideachas.

Is le gach duine an teanga agus creideann muid go gcaithfear an deis agus an ceart sin a thabhairt do na daoine a roghnaíonn í a úsáid.

Tacaigh leis an bhfeachtas – Tar Linn ar LÁ MÓR NA GAEILGE, 15 Feabhra 2014.